Użyj kodu promo i zdobądź 10% całego zakupu: D84HC3EK3Z2Q

Warunki świadczenia usług

PRZEGLĄD
Ta strona jest obsługiwana przez Madari Fashions. W całym miejscu, terminy "my", "my" i "Nasze" odnoszą się do Madari Fashions. Madari Fashions oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny, użytkownikowi, uwarunkowane przy akceptacji wszystkich warunków, warunków, zasad i powiadomień stwierdzonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub zakup czegoś od nas, angażujesz się w naszą "usługę" i zgadzasz się być związany następującymi warunkami ("Warunki korzystania", "Warunki"), w tym te dodatkowe warunki i polityki przywoływane tutaj i / lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki Usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń, którzy są przeglądarem, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współpracownikami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu lub korzystania z naszej strony internetowej. Dostęp do lub za pomocą dowolnej części witryny zgadzasz się na związanie niniejszymi Warunkami Usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, możesz nie uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki Usługi są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do bieżącego sklepu, podlegają również warunkom serwisowym. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków usług, publikując aktualizacje i / lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowo sprawdzenie tej strony dla zmian. Ciągłe korzystanie z lub dostęp do strony internetowej po wprowadzeniem wszelkich zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Dostarczają nam online platformy e-commerce, która pozwala nam sprzedać nasze produkty i usługi.

Sekcja 1 - Warunki sklepu internetowego
Zgadzając się na niniejsze Warunki Usługi, reprezentujesz, że masz co najmniej wiek większości w swoim państwie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś wiekiem większości w państwie lub prowincji zamieszkania i dałeś nam swoją zgodę na Pozwól każdej z twoich drobiazgów do korzystania z tej strony.
Nie można korzystać z naszych produktów do jakiegokolwiek nielegalnego lub nieautoryzowanego celu ani nie możesz, w korzystaniu z usługi, naruszyć jakiekolwiek przepisy w jurysdykcji (w tym, ale nie ograniczają się do praw autorskich).
Nie możesz przekazywać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu destrukcyjnego natury.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie swoich usług.

Sekcja 2 - Ogólne warunki
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia usługi każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że treść (nie obejmuje informacji o karcie kredytowej), można przenieść niezaszyfrowane i zaangażować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany zgodności i dostosowywania się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.
Zgadzasz się nie rozmnażać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedaż lub wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi, korzystania z usługi lub dostęp do usługi lub kontaktu na stronie internetowej, dzięki której usługa jest dostarczona, bez wyraźnej pisemnej zgody przez nas .
Nagłówki stosowane w niniejszej Umowie są dołączone tylko dla wygody i nie ograniczają ani w inny sposób wpłyną na te warunki.

Sekcja 3 - Dokładność, kompletność i terminowość informacji
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest przeznaczony wyłącznie do informacji ogólnych i nie powinny być opierane lub wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, bardziej dokładnych, bardziej kompletnych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Każde poleganie na materiale na tej stronie jest na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie nie są aktualne i są przeznaczone wyłącznie do odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

Sekcja 4 - Modyfikacje usługi i cen
Ceny naszych produktów podlegają zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania usługi (lub dowolnej części lub jej treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ciebie ani dla żadnej strony trzeciej dla żadnej modyfikacji, zmiany cen, zawieszenia lub zaniechania usługi.

Sekcja 5 - Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą polityką powrotu.
Dokonaliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić tak dokładnie, jak to możliwe, kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie są zobowiązani, ograniczenie sprzedaży naszych produktów lub usług dla każdej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa na podstawie indywidualnych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dowolnych produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub wyceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania nas. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla każdego produktu lub usługi dokonanej na tej stronie jest nieważna, gdzie jest zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość żadnych produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełniają Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w usłudze zostaną skorygowane.

Sekcja 6 - Dokładność informacji rozliczeniowych i konta
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy jakiejkolwiek kolejności, którą umieszczasz z nami. Możemy, w naszym wyłącznym uznaniu, ograniczanie lub anulowanie ilości zakupionych na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia umieszczone przez lub na tym samym koncie klienta, tą samą kartą kredytową i / lub zamówieniami, które korzystają z tego samego bilingu i / lub adresu wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulowania zamówienia, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub numerem rozliczeniowym / podanym w momencie złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszym jedynym wyroku wydaje się być umieszczane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na natychmiastowy zaktualizowanie konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, dzięki czemu możemy ukończyć transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, przejrzyj naszą politykę zwrotów.

Sekcja 7 - opcjonalne narzędzia
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi osób trzecich, w których nie mamy ani monitora, ani nie ma żadnej kontroli ani wejścia.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "jak jest" i "jako dostępny" bez żadnych gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie będziemy miały żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi innych firm.
Wszelkie zastosowanie przez Ciebie opcjonalne narzędzia oferowane przez stronę jest w całości własne ryzyko i dyskrecję i powinieneś upewnić się, że znasz i zatwierdzasz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedni dostawca osób trzecich (ów).
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają również niniejszym zakresie usług.

Rozdział 8 - Linki innych firm
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej usługi mogą obejmować materiały z trzecich partii.
Linki innych firm na tej stronie mogą skierować Cię do stron internetowych innych firm, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności, a nie gwarantujemy i nie będzie miała żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały zewnętrzne lub strony internetowe, ani dla żadnych innych materiałów, produktów lub usług stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z dowolnymi stronami stron trzecich. Proszę dokładnie przejrzeć polityki i praktyki innych partii i upewnić się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów trzecich powinny być skierowane do strony trzeciej.

Rozdział 9 - Komentarze użytkownika, informacje zwrotne i inne zgłoszenia
Jeśli na naszym żądaniu wysyłasz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład wpisy konkursowe) lub bez żądania od nas wysyłasz kreatywnych pomysłów, sugestii, propozycji, planów lub innych materiałów, zarówno online, pocztą pocztową, pocztą pocztową, albo w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy, w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób używać w dowolnych średnich komentarzach, które do nas napierasz. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązaniom (1) w celu utrzymania uwag w zaufaniu; (2) Zapłać odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie uwagi.
Możemy, ale nie mają obowiązku, monitora, edytować lub usuwać treści, które ustalamy w naszym wyłącznym uznaniu, są bezprawne, obraźliwe, zagrażające, zagrażające, zagrażające, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub inaczej niepożądane lub narusza własność intelektualną jednostki lub niniejszych warunków świadczenia usług .
Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszą żadnego prawa do żadnej strony trzeciej, w tym prawa autorskiego, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innego osobistego lub zastrzeżonego prawa. Zgadzasz się ponadto, że Twoje komentarze nie będą zawierać pozbawione lub w inny sposób niezgodne z prawem niezgodne z prawem niezgodne z prawem niezgodnie z prawem niezgodnym z prawem, obraźliwym lub obscenicznym materiałem lub zawierać dowolny wirus komputerowy lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogłyby w dowolnym stopniu wpływać na działanie usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż ty, lub w inny sposób w błąd USA lub stron trzecich co do pochodzenia dowolnych komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które robisz i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uwagi opublikowane przez ciebie lub żadnej strony trzeciej.

Rozdział 10 - Dane osobowe
Twoje zgłoszenie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą politykę prywatności. Aby zobaczyć naszą politykę prywatności.

Sekcja 11 - Błędy, nieścisłości i pominięcia
Czasami mogą istnieć informacje na temat naszej strony lub w usłudze, która zawiera błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasy tranzytowe i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulować zamówienia, jeśli wszelkie informacje w usłudze lub w dowolnej powiązanej stronie są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie ma obowiązku aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w służbie lub na każdej powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem wymaganych przez prawo. Nie ma określonej aktualizacji ani daty odświeżania w serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, należy podjąć w celu wskazania, że ​​wszystkie informacje w usłudze lub na każdej powiązanej stronie zostały zmodyfikowane lub aktualizowane.

Rozdział 12 - Zabronione zastosowania
Oprócz innych zakazów określonych w warunkach usług, zabronione jest korzystanie z witryny lub jej treści: a) dla każdego niezgodnego z prawem; b) zabieganie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek niezgodnych z prawem; c) naruszenie wszelkich przepisów międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub państwowych, zasad, przepisów prawa lub lokalnych rozporządzeń; d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; e) do nękania, nadużywania, zniewagi, szkody, zniesienia, oszczerstwa, dyskryminacji, zastraszania lub dyskryminacji na podstawie płci, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego, rasy, wieku, pochodzenia narodowego lub niepełnosprawności; (f) do składania informacji o fałszywych lub mylących informacji; g) do przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w dowolny sposób, w jaki wpłynie na funkcjonalność lub obsługę usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych; (i) do spamu, puszki, Pharm, pretekstu, pająka, czołgu lub zeskrobania; (j) dla każdego nieprzyzwoitego lub niemoralnego celu; lub k), aby zakłócać lub obejść cechy bezpieczeństwa usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia korzystania z usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Sekcja 13 - Zrzeczenie się gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności
Nie gwarantujemy, reprezentować ani nakazujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, aktualne, bezpieczne lub bezbłędne.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z wykorzystania usługi, będą dokładne lub niezawodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślone okresy czasu lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że użycie lub niezdolność do wykorzystania, usługa jest podeszwowa. Usługa i wszystkie produkty dostarczane przez Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczone "jak" i "jako dostępne" do użytku, bez żadnej reprezentacji, gwarancji lub warunków każdego rodzaju, albo Express lub Dostrzegany, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki handlowności, jakość handlowa, fitness do określonego celu, trwałości, tytułu i naruszenia.
W żadnym przypadku Madary Madary Fashions, naszych dyrektorów, oficerów, pracowników, partnerów, agentów, wykonawców, stażystów, dostawców, dostawców usług lub licencjodawców ponosi odpowiedzialność za wszelkie obrażenia, straty, roszczenie lub wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub następujące szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń utraconych zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty zamienne lub wszelkie podobne odszkodowanie, niezależnie od tego, czy z oparte w umowie, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłe odpowiedzialność lub w inny sposób, wynikające z Korzystanie z jednej z usług lub wszelkich produktów zamówionych za pomocą usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń dotyczy w dowolnym sposobie korzystania z usługi lub dowolnego produktu, w tym, ale nie wyłącznie, żadnych błędów lub pominięć w żadnej zawartości lub Wszelkie straty lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub dowolnej zawartości (lub produktu) umieszczonego, przesyłane lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zalecono ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za wynikające lub przypadkowe szkody, w takich państwach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Sekcja 14 - Odszkodowanie
Zgadzasz się z zabezpieczeniem, bronić i posiadać nieszkodliwe mody Madary i naszego rodziców, spółek zależnych, partnerów, partnerów, oficerów, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych z jakiegokolwiek roszczenia lub popytu, w tym Rozsądne opłaty adwokata, wykonane przez każdą stronę trzecią ze względu na lub wynikające z naruszenia niniejszych Warunków Służby lub dokumentów, które zawierają one odniesienie, lub Twoje naruszenie jakiegokolwiek prawa lub prawa osób trzecich.

Sekcja 15 - Envilability
W przypadku, gdy wszelkie świadczenie niniejszych Warunków jest ustalane jako niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie przepis ten jest jednak wykonalny w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za odcięcie z tych warunków Usługa, taka określenie nie wpływa na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień.

Sekcja 16 - Zakończenie
Obowiązki i zobowiązania stron poniesionych przed dniem wypowiedzenia przetrwają zakończenie niniejszej Umowy na wszystkie cele.
Niniejsze Warunki Usługi są skuteczne, chyba że i do czasu zakończonego przez Ciebie lub USA. Możesz rozwiązać niniejsze Warunki Usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub po ustaniu korzystania z naszej strony.
Jeśli w naszym wyroku, zawiedziesz, albo podejrzewamy, że nie udało ci się przestrzegać dowolnego terminu lub dostarczania niniejszych Warunków usług, możemy również wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty wypowiedzenia; i / lub odpowiednio może odmówić dostępu do naszych usług (lub jego części).

Sekcja 17 - Cała umowa
Niepowodzenie z nas wykonywania lub egzekwowania wszelkich prawnych lub świadczenia niniejszych Warunków Służby nie stanowi zwolnienia takiego prawa lub rezerwy.
Niniejsze Warunki Usługi i wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do służby stanowią całą umowę i zrozumienie między Tobą a USA i regulują swoje korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne porozumienia, komunikaty i propozycje , czy doustne, czy napisane, między tobą a USA (w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Serwisu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Usługi nie są interpretowane przeciwko partii opracowywania.

Sekcja 18 - Prawo zarządzające
Niniejsze warunki świadczenia usług i wszelkie oddzielne umowy, w których zapewniamy Ci usługi podlega i interpretowane zgodnie z prawami Stanów Zjednoczonych.

Sekcja 19 - Zmiany w zakresie usług
Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków usług w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z naszym jedynym uznaniem, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków usług, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowo sprawdzenie naszej strony internetowej do zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub dostępu do naszej strony internetowej lub usługi po delegowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach Usługi stanowi akceptację tych zmian.

Rozdział 20 - Informacje kontaktowe
Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi powinny zostać wysłane do nas na adres info@madarifashions.com.
Sale

Unavailable

Sold Out